Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Den här policyn beskriver vilken typ av information M4 Tandklinik samlar in och varför. Vi följer alla för tillfället gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är M4 Tandklinik AB.