Implantat

Vad är tandimplantat?

Tandimplantat är idag en mycket bra metod, med goda resultat, för de som har förlorat tänder.

Om du har förlorat en eller flera tänder kan du med dagens teknik få nya tänder som fästs i tandbenet med en titanskruv.

Historiskt sett har man ersatt dessa förlorade tänder med avtagbara tandproteser, så kallade löständer. Vilket fortfarande idag kan vara en lösning för en del. Men för många fungerar tandimplantat bättre.

En stor fördel med tandimplantat är att de både känns och ser ut som riktiga tänder. Dessutom är behandlingen permanent eftersom implantatet växer fast i benet.

Har du ett friskt käkben finns i allmänhet inga hinder för implantat.

  • Permanent lösning
  • Underlättar tal- och tuggfunktioner
  • Minskar oro i sociala sammanhang
  • Stöd till omgivande tänder